top of page
Image by Erriko Boccia
class-breathwork_edited_edited.jpg

Inhale, and God approaches you.

Hold the inhalation, and God remains with you. Exhale, and you approach God.

Hold the exhalation, and surrender to God.

-Tirumalai Krishnamacharya 

BREATHWORK GER DIG

 • Ökad energi och förmåga att fokusera

 • Ökad självkänsla

 • Lindring av depression och ångest

 • Läkning av känslomässiga sår, sorg och trauma

 • Starkare intuition

 • Frigörelse av negativa tankar

 • Avgiftning av kroppens celler

 • Starkare immunförsvar

 • Förbättrad matsmältning

 • Djup avslappning och minskad stress

 • En känslomässig balans och självkärlek

 • och mer ...

BREATHWORK

Andningen är nyckeln till Din förmåga, genom den kan du radikalt förbättra din fysiska och mentala hälsa. Du får ett redskap att hantera livets utmaningar och skapa stort emotionellt välbefinnande.
Allt levande andas. Andetaget är nyckeln till liv och energi.
Andning är länken mellan kropp och sinne, mellan det medvetna och det undermedvetna.
Andningen är en kraft, en bro, ett verktyg. Den förbinder oss med varandra, och till vår egen natur, vår källa.

Att andas är inte bara det sättet vi syresätter oss för att kunna leva, det är också ett av de mest kraftfulla verktygen vi har för att hantera livet. I andetaget ligger potentialen till vår utveckling och växande till den personen vi önskar vara.

BREATHWORK SESSIONEN
 

Du ligger på rygg i en bekväm position. Jag använder noga utvald musik som bär och motiverar. Andetaget är rytmiskt och dynamiskt.
Jag guidar dig genom processen, så du kan helt slappna av. Effekterna är kraftfulla och djupgående.
Andningen är det enda systemet i kroppen som är både helt automatiskt och kan kontrolleras, det ger en möjlighet för oss att vara delaktiga och påverka vår egen utveckling!
Vi kan använda andningen för att ta oss in i vårt nervsystem och i vårt immunsystem. Vi kan använda andetaget för att faktiskt välja vårt tillstånd!
När vi kontrollerar vår andning kontrollerar vi vår medvetenhet, vårt fokus och vår energi, vår livskraft. Andningskontroll är självkontroll. Andningsmedvetenhet är självmedvetenhet. När andningen flödar fullt och fritt flödar våra naturliga kreativa och helande energier fullt och fritt.

ÖPPEN BREATHWORK-KLASS

ca. 90 min.

BREATHWORK COACHING

För Dig som önskar en anpassad session för just dina behov.

Expandera till din fulla potential med den mest potenta meditationen du någonsin har upplevt.

Breathwork tar Dig vidare i din personlig resa och utveckling. Breathwork kan ge dig läkning från utbrändhet, depression, oro och trötthet

ca 90-120 min.

1gång 2200 kr

3 gånger 6200 kr

(+milersättning vid hembesök)

ÖPPEN BREATHWORK-KLASS

Söndagar 11.00 - Höganäs

Söndagar 16.00 - Hässleholm

VAR

Småbåtshamnen 20b | Höganäs

Finjasjö Parkväg 19a | Hässleholm

BETALNING
kontant | swish 1235 54 03 49 | faktura

FRÅGOR

Om du har några frågor eller vill veta  om BREATHWORK,

kontakta mig här :  e-mail,  så hjälper jag dig gärna.

bottom of page