Image by Erriko Boccia
class-breathwork_edited_edited.jpg

Inhale, and God approaches you.

Hold the inhalation, and God remains with you. Exhale, and you approach God.

Hold the exhalation, and surrender to God.

-Tirumalai Krishnamacharya 

BREATHWORK GER DIG

 • En känslomässig balans och självkärlek

 • Ökad energi och förmåga att fokusera

 • Lindring av depression och ångest

 • Upplevelse av  djup läkning av känslomässiga sår, sorg och trauma

 • Starkare intuition

 • Frigörelse av negativa tankar

 • Förbättring av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

 • Fördjupade andliga upplevelser

 • Ökad självkänsla

 • Avgiftning av kroppens celler

 • Starkt immunförsvar

 • Förbättrad matsmältning

 • Djup avslappning och minskad stress

 • Lindring av kronisk smärta

 • Överväldigande känslor av glädje

 • och mer ...

BREATHWORK

Andningen är nyckeln till Din förmåga, genom den kan du radikalt förbättra din fysiska och mentala hälsa. Stå upp för livets utmaningar och skapa stort emotionellt välbefinnande.
Allt levande andas. Andetaget är nyckeln till liv och energi.
Andning är länken mellan kropp och sinne, mellan det medvetna och det undermedvetna.
Andningen är en kraft, en bro, ett verktyg. Den förbinder oss med varandra, och till vår egen natur, vår källa.

Att andas är inte bara det sättet vi syresätter oss för att kunna leva, det är också ett av de mest kraftfulla verktygen vi har för att hantera negativ energi.

BREATHWORK SESSIONEN
 

Du ligger på rygg i en bekväm position. Jag använder noga utvald musik som bär och motiverar. Andetaget är rytmiskt och dynamiskt.
Jag guidar dig genom processen, så du kan helt slappna av. Effekterna är kraftfulla och djupgående.
Andningen är det enda systemet i kroppen som är både helt automatiskt och kan kontrolleras, det ger en möjlighet för oss att vara delaktiga och påverka vår egen utveckling!
Vi kan använda andningen för att ta oss in i vårt nervsystem och i vårt immunsystem. Vi kan använda andetaget för att faktiskt välja vårt tillstånd!
När vi kontrollerar vår andning kontrollerar vi vår medvetenhet, vårt fokus och vår energi, vår livskraft. Andningskontroll är självkontroll. Andningsmedvetenhet är självmedvetenhet. När andningen flödar fullt och fritt flödar våra naturliga kreativa och helande energier fullt och fritt.

ÖPPEN BREATHWORK-KLASS
250kr - 275kr/klass

ca. 90 min.

PRIVAT

För Dig som önskar en anpassad session för just dina behov.

ca 90 min. 1400  kr

PRIVAT PAR

En session för par i nära relation eller kärleksrelation.

Sessionen leder till att få en mer avslappnad och djupare kontakt och förståelse med och för varandra.

ca 90 min. 2200 kr

ÖPPEN BREATHWORK-KLASS

Tisdagar 18.30 - Hässleholm

Söndagar 11.00 - Höganäs

VAR
Stralsund | Hässleholm

Småbåtshamnen 20b | Höganäs

BETALNING
kontant | swish 1235 54 03 49 | faktura

STUDERANDE & PENSIONÄR

20% rabatt

FRÅGOR

Om du har några frågor eller vill veta  om BREATHWORK, kontakta mig här :  e-mail,  så hjälper jag dig gärna.